אימונים

מה כוללים האימונים?

אימוני כח בדופק גבוה, קרדיו ועד לגמישות,

תנועתיות, מתיחות, פילאטיס ועוד.

מה כוללים האימונים?

אימוני כח בדופק גבוה, קרדיו ועד לגמישות,

תנועתיות, מתיחות, פילאטיס ועוד.

מה כוללים האימונים?

אימוני כח בדופק גבוה, קרדיו ועד לגמישות,

תנועתיות, מתיחות, פילאטיס ועוד.

מה כוללים האימונים?

אימוני כח בדופק גבוה, קרדיו ועד לגמישות,

תנועתיות, מתיחות, פילאטיס ועוד.